El próximo 18 de abril de 2010 tendrá lugar en la localidad Asturiana de NOREÑA la XI Asamblea General del Club de Cazadores de Becada con Perro. Fuente: www.ccbp.org

Ya está disponible el BOLETIN de UNITEGA del mes de ABRIL de 2010 (Descárgalo).

O Diario Oficial de Galicia (DOG) do 30 de marzo de 2010 publica unha Orde da Consellería do Medio Rural pola que se ditan as disposicións particulares de execución do sistema de identificación e rexistro dos cabalos na nosa Comunidade Autónoma. O sistema de identificación constará dos seguintes elementos: Un documento de identificación individual, permanente e único para cada equino; transpondedores de aplicación parenteral que permitan o establecemento dun vínculo inequívoco entre o documento de identificación e o animal e unha base de datos informatizada onde se rexistre a información sobre o cabalo, con datos básicos entre os que figurarán, entre outros, un número permanente e único; a especie, sexo e raza; o país e data de nacemento; o nome e referencias do titular do exemplar en cuestión. Así mesmo, nesta base figurará o Código da explotación de nacemento (Rega) do animal. Este sistema baséase na actuación de veterinarios de exercicio libre autorizados a tal fin pola Consellería do Medio Rural.
El presidente de la Fundación Oso Pardo, Guillermo Palomero, confirmó a Efe la «autenticidad» de las huellas de plantígrado localizadas días atrás en la comarca lucense de O Courel, fotografiadas por un vecino del lugar de Froxán, aunque dijo que no puede hablar de un asentamiento. Por las huellas, Palomero cree que las pisadas de oso que se localizaron entre O Cebreiro y O Courel pertenecían a un animal que «no era muy joven» y las atribuyó a su costumbre de «bajar a estas zonas desde otros puntos, donde pasan más o menos tiempo». De momento, el presidente de la Fundación Oso Pardo dice que no se puede hablar de una población estable de osos en Galicia, pero sí de visitas que cada vez son «más frecuentes». De hecho, están localizadas dos madres reproductoras en los Ancares leoneses, una de las cuales tuvo una cría y otra dos -un dato que no se producía desde 1969-, lo que hace que lleguen a la zona de los Ancares gallegas con bastante frecuencia«Hay que tener en cuenta que, lógicamente, los osos no entienden de fronteras geográficas, por eso cuando hablamos de Ancares leoneses estamos hablando de una comarca y por eso llegan a los Ancares lucenses», concretó. También frecuentan, aunque no mucho, territorios de la comarca lucense de Navia de Suarna, siendo ésta otra de las vías de incursión en Galicia. Palomero se congratuló de que la población de osos se recupere «poco a poco», hasta el punto de que en el occidente de la Cordillera Cantábrica se contabilizan entre 130 y 150 ejemplares, y en la zona oriental, otros 30 ejemplares más (asentados en el Norte de Palencia y Cantabria), si bien es una población que se mantiene estable y eso es algo que, reconoció, «nos preocupa mucho». Aun así, el presidente de la Fundación Oso Pardo, insiste en que esta especie «continúa estando en peligro de extinción».
FUENTE: LA VOZ DE GALICIA
A Consellería do Medio Rural, a través da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, porá en marcha ata o vindeiro domingo, día 4 de abril, un dispositivo especial para organizar e regular o fluxo de visitantes no Parque Natural das Fragas do Eume a través da súa entrada máis concorrida, o chamado “Portal de Caaveiro”. O obxectivo desta medida é facilitar o acceso a este espazo protexido e evitar, ao tempo, afeccións ao medio natural, en previsión dun incremento das visitas con motivo das vacacións de Semana Santa.
Transporte público
Para este fin disporase un servizo de transporte público, integrado por dous microbuses (con capacidade para entre 25 e 33 prazas), que funcionarán tódolos días desde as dez de mañá ata as sete da tarde, cunha interrupción entre as 14:00 e as 15:00 horas. Estes vehículos circularán en ambos sentidos, dende o Centro de Recepción de Visitantes, cunha frecuencia de media hora. O primeiro viaxe será mañá domingo ás 10:00 horas e o último está previsto para o domingo 4 ás 19:00 horas.
Aparcadoiro
Ademais, o tráfico rodado estará prohibido (agás para as bicicletas) entre o aparcadoiro da Alameda e a ponte de Santa Cristina a todas aquelas persoas que non sexan propietarias de terreos ou bens dentro do Parque. Isto farase a través dun control de paso atendido por persoal específico e con barreiras de acceso ao final da Alameda. Tamén se habilitará e ordenará o espazo de aparcadoiro desta área e dos situados nas chamadas Xunqueiras de Arriba e de Abaixo, con capacidade para 200 prazas, para un estacionamento ordenado dos vehículos. No Centro de Visitantes haberá persoal para atender ao público e para distribuír os billetes numerados e regular así o acceso aos microbuses. O dispositivo especial funcionará desde mañá ata o vindeiro domingo 4 de abril.
FONTE: NOVAS DA XUNTA
En la inmensa mayoría de los casos, para los accidentes de tráfico provocados por animales silvestres no hay ninguna indemnización. El propietario del vehículo siniestrado tiene que hacerse responsable de los desperfectos. Pero hay excepciones. Y una es la Diputación de Pontevedra, a quien el Tribunal Supremo acaba de ratificar una sentencia que le condena a pagar 3.067 euros de indemnización a una conductora cuyo vehículo quedó dañado tras atropellar a un jabalí. El accidente se produjo el 4 de febrero de 2007, en la carretera EP 7201 (Cachafeiro-Silleda), de la que es titular la Diputación de Pontevedra. La propietaria reclamó una compensación por responsabilidad patrimonial y un juzgado de Pontevedra le dio la razón y condenó a la corporación provincial a pagarle 3.000 euros. La sentencia encontró a la Diputación de Pontevedra responsable por no señalar ese tramo de la carretera con una señal de tráfico que alertara el paso de animales. La corporación provincial no aceptó la sentencia y presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, argumentando que por ese tramo de la carretera no se habían producido más accidentes y que tampoco era un paso habitual animales. Pero sus apelaciones no convencieron al Supremo, que en una sentencia del pasado 26 de febrero ratifica la indemnización a la conductora y además condena a la Diputación al pago de las costas del juicio, otros 3.000 euros.
FUENTE: EL FARO DE VIGO
Consellería do Medio Rural. XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA. As Comunidades de Montes Veciñais en Man Común de Lamacega e Besticodo de Doade, Abeleira, Alén, Framia e Correa, do concello de Beariz, solicita o Servizo de Conservación da Natureza, da Consellería de Medio Rural, a Segregación destes Montes, integrados no Tecor denominado “Forcarei”, matrícula PO-10-042, do concello de Forcarei. Polo presente Edicto, faise público que o expediente están a disposición de todos aqueles que poidan ter interese nel no Servicio de Conservación da Natureza, na rúa Fernández Ladreda, 2ª planta, durante un prazo de un mes, contados a partir da data da publicación deste edicto, podendo formulalas alegacións que estimen oportunas. O que se fai público en virtude do disposto no artigo 14.2 da Lei 4/97 de Caza de Galicia. Pontevedra, 25 de febreiro de 2010. —O Xefe Territorial, Gerardo Zugasti Enrique. B.O.P. nº. 55 – martes 23 de Marzo 2.010