INFORMACION PUBLICA: SEGREGACION DE PREDIOS NO TECOR DE MELIDE

2010/06/30

Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural. Departamento Territorial da Coruña. Información pública. ANUNCIO. Por esta Xefatura Territorial e a instancia da Sociedade Cinexética de Boimorto, titular do tecor societario C-10.085 “Rebelión”, con domicilio social a efectos de notificación na rúa de Cabañas, 12-4. °, 15009 A Coruña, instrúese expediente para a SEGREGACION de 294,4472 ha do tecor societario “Melide”, nas parroquias de Maceda e Orois, e incluílas mediante
AMPLIACION no tecor “Rebelión”. Así mesmo a AMPLIACION de 327,0073 has de terreos en réxime cinexético común destas mesmas parroquias para incluílas no mesmo tecor societario “Rebelión”. O que se fai público para xeral coñecemento, sinalándose o prazo de vinte días, contado a partir do día seguinte á publicación do presente anuncio, para que as entidades e persoas que se consideren afectadas examinen o expediente, que estará á súa disposición no Servizo de Conservación da Natureza, Edif. Adtvo. Monelos, 5.ª planta, praza Luis Seoane, s/n – A Coruña, e onde poderán ver as características da SEGREGACION/AMPLIACION e presentar durante o mesmo prazo as alegacións que puideran estimar convenientes ó respecto.
A Coruña, 09 de xuño de 2010. O XEFE TERRITORIAL DA CONSELLERIA DE MEDIO RURAL Asdo. Enrique L. de Salvador Sánchez. B.O.P. A CORUÑA DO 29 de junio de 2010 • Número 121 • Página 43

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: