Co gallo do Día Europeo dos Parques, a Consellería do Medio Rural organizou, para o día de hoxe, diversas actuacións nos distintos parques naturais e nacional da Comunidade Autónoma. O director xeral de Conservación da Natureza, Ricardo García-Borregón, acompañado polo delegado territorial da Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, foi o encargado de abrir a xornada no Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés.
A Administración autonómica procedeu á declaración, ata o momento, de seis parques naturais en Galicia cunha extensión de 49.086 hectáreas e coas súas características e singularidades. Así o Parque Natural da Enciña da Lastra presenta singularidade dos hábitats mediterráneos no contexto galego, así como as covas en terreos da calcaria de Aquitania únicos en Galicia; a Baixa Limia-Xurés correspóndese coas paisaxes de pedra modelada en gran medida polo xeo vello dos antigos glaciares que construíron morfoloxías excepcionais; as Fragas do Eume eríxense como a mellor representación dos bosques Atlánticos termófilos de Europa; o Invernadoiro, en pleno macizo central ourensán, configúrase nun magnífico referente para a conservación da paisaxe, formado por excepcionais montañas cubertas de matos secos, ocupados por unha variada fauna na que destacan os grandes ungulados silvestres; Corrubedo representa a testemuña litoral na comuñón da terra, o vento e o mar; e, por último, o Parque Natural do Monte Aloia, o decano dos parques galegos, un lugar para o lecer e o uso público feito con traballo e ilusión nas inmediacións da cidade de Tui.
Participación escolar
No espazo natural das Fragas do Eume celébrase esta mañá no Centro de Interpretación unha proxección das mellores fotografías tomadas no campo por alumnos do IES Fragas do Eume, sito en Pontedeume, cunha posterior debate sobre a significación e relevancia do parque nas vidas dos seus habitantes. No Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán, alumnos de dous centros escolares poderán gozar dun itinerario guiado por persoal do Parque por distintos puntos de interese do espazo natural protexido.
Na xornada de mañá martes, 25 de maio, responsables do Parque Natural do Monte Aloia teñen organizado para os escolares un percorrido polo Centro de Visitantes e Interpretación “Enxeñeiro Areses” e o seu contorno.
A Consellería do Medio Rural, a través da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, ten organizadas para hoxe unhas xornadas de convivencia de nenos residentes nos concellos dos tres Parques Naturais da provincia de Ourense (Baixa Limia-Serra do Xurés, O Invernadeiro, e Serra da Enciña da Lastra) e Parque Nacional de Peneda-Gerês (Portugal).
Os alumnos poderán participar hoxe na Ruta dos Muíños e en diversos xogos de convivencia e talleres de educación ambiental. Ademais, o director xeral de Conservación da Natureza, Ricardo García-Borregón preside unha charla enfocada aos beneficios de vivir nos Parques Naturais e a importancia que estes lugares teñen para a conservación da biodiversidade. Por último, as xornadas en Ourense pecharanse coa solta de aves nocturnas e diurnas recuperadas no centro de recuperación do Rodicio.
Parque Nacional
Por outra parte, no Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia véñense realizando diversas actuacións ao longo destes días. O programa educativo que se ven realizando consiste na difusión dos valores naturais do Parque aos alumnos de 5 de primaria, mediante unha sesión didáctica e participativa na aula e unha actividade educativa nunha illa.
A Consellería do Medio Rural, a través da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, porá en marcha ata o vindeiro domingo, día 4 de abril, un dispositivo especial para organizar e regular o fluxo de visitantes no Parque Natural das Fragas do Eume a través da súa entrada máis concorrida, o chamado “Portal de Caaveiro”. O obxectivo desta medida é facilitar o acceso a este espazo protexido e evitar, ao tempo, afeccións ao medio natural, en previsión dun incremento das visitas con motivo das vacacións de Semana Santa.
Transporte público
Para este fin disporase un servizo de transporte público, integrado por dous microbuses (con capacidade para entre 25 e 33 prazas), que funcionarán tódolos días desde as dez de mañá ata as sete da tarde, cunha interrupción entre as 14:00 e as 15:00 horas. Estes vehículos circularán en ambos sentidos, dende o Centro de Recepción de Visitantes, cunha frecuencia de media hora. O primeiro viaxe será mañá domingo ás 10:00 horas e o último está previsto para o domingo 4 ás 19:00 horas.
Aparcadoiro
Ademais, o tráfico rodado estará prohibido (agás para as bicicletas) entre o aparcadoiro da Alameda e a ponte de Santa Cristina a todas aquelas persoas que non sexan propietarias de terreos ou bens dentro do Parque. Isto farase a través dun control de paso atendido por persoal específico e con barreiras de acceso ao final da Alameda. Tamén se habilitará e ordenará o espazo de aparcadoiro desta área e dos situados nas chamadas Xunqueiras de Arriba e de Abaixo, con capacidade para 200 prazas, para un estacionamento ordenado dos vehículos. No Centro de Visitantes haberá persoal para atender ao público e para distribuír os billetes numerados e regular así o acceso aos microbuses. O dispositivo especial funcionará desde mañá ata o vindeiro domingo 4 de abril.
FONTE: NOVAS DA XUNTA
A Consellería do Medio Rural promove o programa educativo “Coñece as Illas Atlánticas” que presenta cada ano o Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas, co obxectivo de que os estudantes coñezan os valores deste espazo e se impliquen na súa protección e conservación. Ao longo do mes de febreiro, guías do propio parque desprazaranse aos centros públicos e concertados pertencentes aos catro municipios da área de influencia socioeconómica do P.N. Illas Atlánticas (Vigo, Bueu, Vilagarcía de Arousa e Ribeira) para levar a cabo unha serie de actividades que acheguen aos alumnos os valores naturais e culturais do Parque.
Charla e simulación
Estas accións consistirán nunha charla-proxección, de 45 minutos aproximadamente, onde se analizarán os aspectos e valores máis relevantes do espazo natural protexido e un xogo de simulación onde os alumnos poderán opinar e debater sobre diversos aspectos do Parque Nacional. Este programa educativo tamén ofrece unha actividade opcional que consiste nun concurso entre tódolos centros participantes que avaliará a comprensión e adquisición de conceptos por parte do alumnado.
Avaliación do programa
Ademais do estudo dos traballos presentados ao concurso e os niveis de participación no mesmo, a avaliación por parte dos profesores tamén é unha parte moi importante neste programa educativo para os alumnos en particular e para os propios organizadores en xeral. Co obxectivo de mellorar na organización e na metodoloxía do programa, os guías entregarán unhas enquisas avaliativas dirixidas a todos aqueles docentes que participen nestas actividades.
FONTE: NOVAS DA XUNTA
O Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas, xestionado pola Consellería do Medio Rural a través da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, está apoiando un estudo no que se analizan os efectos dos cambios climáticos naturais nos diversos complexos sedimentarios deste parque. O informe está a facer un balance da situación actual e diagnosticando previsións futuras. A investigadora principal é Irene Alejo Flores, doutora da Universidade de Vigo. A investigación está a punto de finalizar.
O proxecto preséntase como unha contribución ao coñecemento do medio abiótico do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. Nel plantéxase o estudo dos ambientes naturais máis sensibles e vulnerables do Parque: os complexos sedimentarios. Dito estudo abordarase dende diferentes escalas temporais: evolución a escala histórica e xeolóxica.
Preténdese, en primeiro lugar, realizar unha base de datos SIX (Sistemas de Información Xeográfica) moi centrada na cartografía detallada dos distintos ambientes sedimentarios e aspectos xeomorfolóxicos existentes en cada unha das illas do Parque Nacional, determinando as súas características máis relevantes e valoración do seu estado actual de conservación. En segundo lugar, un obxectivo prioritario é o estudo dos efectos dos cambios climáticos naturais e eustatismo (variación do nivel do mar respecto aos continentes) derivado para así determinar a evolución dos ambientes sedimentarios durante o Cuaternario.
Con todo o exposto, definiranse os aspectos afines e as diferenzas no comportamento actual e na evolución destes medios físicos que se desenvolven no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia.
Coñecemento
Finalmente, o obxectivo último deste proxecto á afondar no coñecemento destes ambientes naturais para sentar as bases dun axeitado plan de xestión, seguimento e conservación destes medios cuxo alto valor xeolóxico, paisaxístico e ecolóxico os converten en base indispensable do Patrimonio natural y do atractivo turístico do Parque. Preténdese integrar tódolos datos en modelos evolutivos e predictivos ante os cambios globais e variacións ambientais.
El servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil, el Seprona, y la Consellería de Medio Rural coinciden en que no suele haber muchos casos de cazadores furtivos en Ourense. Sin embargo, esta semana en uno de esos “casos aislados” agentes del Seprona encontraron en un vertedero cercano al Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés siete cráneos de cabras montesas y uno de muflón, especies que la Xunta trata de reintroducir en el parque desde los años 90 y sobre las que está prohibida la caza.

Los cuernos de los animales, tal y como los encontraron los agentes, estaban unidos a los cráneos lo que les hace pensar que estaban colgados de forma que pudieran ser transformados en trofeos. Se trata de un animal muy apreciado por los cazadores, simplemente, para coleccionar el cráneo y la cornamenta, explicó el Seprona, que continúa con su investigación.

La dirección del parque natural, sin embargo, cree que es muy apresurado y muy aventurado asegurar que se traten de cabezas de cabras montesas. Desde Medio Rural apuntan que podrían tratarse de cabras normales que pertenezcan a algún vecino debido al tamaño del cráneo, ya que son grandes y muy angulosos.

Frente a la seguridad de los agentes de la Guardia Civil, que apelan a su experiencia, será el Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre de O Rodicio el que analice los restos para resolver a qué animal pertenecen.

Desde finales de la década de los años 90 el Parque Natural de Baixa Limia intenta reintroducir esta especie en el espacio protegido. Comenzaron con 20 ejemplares y ahora se pueden contar ya unos 300 en libertad, además de 30 más en semilibertad en la zona de Muiños.

FUENTE: LOLI WILLISCH / MARÍA PAMPÍN – Santiago – 16/01/2010 EL PAIS.COM